Terugblik

Wat was het hectisch de laatste maanden. Hectisch en intensief, maar ook erg leuk. Veel geleerd, dankzij de drijvende kracht achter Style Color Company. Wat komt er veel op je af tijdens zo’n opleiding. Het was fijn om al kennis te hebben van de kleurenleer. Maar soms werkte het juist ook verwarrend. Exact dezelfde kleuren worden vaak anders benoemd in de kunstwereld en bij de kleurenanalyse.

Veel gesprekken zijn er geweest. Gesprekken die binnenkwamen. Die meegingen en nog meegaan als een waardevolle herinnering.

Wat was het goed om vanuit dezelfde basis te werken. Gods Woord. Het wonder van de schepping. Elkaar daarin kunnen vinden. Als een rode draad liep o.a. Psalm 139 door de opleiding. Verschillende keuzes hoeven geen belemmering te zijn. Ze geven ook kansen. Elkaar ontmoeten, op basis van wederzijds respect.

Psalm 139
13 Want Gij bezit mijn nieren, Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.